Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

 

Når du tilmelder dig VI Auktion accepterer du samtidig automatisk vedlagte betingelser og vilkår. Disse beskriver købers og sælgers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med køb/salg på VIAuktion. Det er en betingelse for brug af VIAuktion at du har læst og forstået betingelser og vilkår inden budgivning. Du accepterer samtidig at VI må kontakte dig såvel telefonisk som elektronisk med systembeskeder, opdateringer og markedsføringsmateriale.


Formål
VIAuktions formål er at gøre det nemt for medlemmer af Værkstedernes Indkøbsforening, at købe og sælge overskudsvarer, brugt værktøj, inventar, mv. til hinanden så effektiv og billigt som muligt. Platformen er i princippet åben for alle relevante virksomheder, men vil primært blive markedsført overfor VI medlemmer og medlemmer af Dansk Bilbrancheråd.


VI
Er udelukkende facilitator af den handel der foregår mellem køber og sælger. VI stiller IT platformen til rådighed mod et mindre gebyr pr annonce. VI kan således ikke gøres ansvarlig for evt. misinformation i annoncerne, fejl eller defekter ved de solgte produkter, mv.


Sælger
Sælger er den juridiske enhed eller person, der har oprettet annoncen på VIAuktion.dk. Sælgeren er i de fleste tilfælde autoværksteder og bilhandelsforretninger. Du køber altid varerne af sælger. VI formidler blot salget på vegne af sælger.
VI forbeholder sig retten til at afvise en budgiver og annullere et salg uden yderligere begrundelse.
Ethvert salg på VIAuktion skal betragtes som B2B salg og enhver vare sælges som beskrevet og uden yderligere reklamationsret af nogen art. Vi opfordrer dog altid til fornuftig dialog mellem køber og sælger.

Køber
Du registrerer dig som budgiver/køber på VIAuktion.dk. Den køber som har det højeste bud ved auktionens afslutning hvor reservationsprisen er opnået, er vinder af auktionen. Hvis to købere har lagt samme bud, er det den som først lagde buddet, der vinder auktionen. Personer som registrerer sig med falskt navn eller en andens navn, risikerer at blive politianmeldt af VI. Du skal være fyldt 18 år samt være myndig for at oprette dig som køber.

 

Budgivning
Ethvert afgivet auktionsbud er bindende for byder, når auktionsbuddet er bekræftet og registreret på Auktionssiden. Der kan bydes via manuelt bud eller autobud, ligesom der i nogle tilfælde kan købes til en fast køb nu pris.

 

Startbud
Sælger bestemmer selv hvilket startbud, den enkelte auktion skal have.

 

 

Betaling
Når køber har vundet en auktion, betaler køber det budte beløb direkte til sælger hurtigst muligt og senest indenfor 5 arbejdsdage, medmindre andet er aftalt med sælger. Betaling sker direkte til sælger udenfor auktionsplatformen.

For sen/udeblevet betaling
Hvis betalingsfristen på 5 arbejdsdage ikke overholdes kan VIAuktion/sælger annullere aftalen. Samtidig kan Budgivers konto blive lukket uden yderligere varsel.
Ved manglende betaling kan produktet sælges igen på auktionen. 

 

Afhentning af produkter
Når en auktion er afsluttet, skal køber inden 5 dage træffe aftale med sælger om afhentning/forsendelse af produktet.


Moms
Alle priser på VIAuktion er ekskl. 25 % moms. Hvordan evt. salgsbilag udfærdiges imellem køber og sælger er VI uvedkommende.


Fragt
Køber skal selv arrangere transport afhentning af købte produkter, hos sælger. Køber skal selv påregne læsning og transport af købte produkter.


Persondataloven
VI håndterer alle personlige oplysninger iht. gældende lovgivning om databeskyttelse af. 25 maj 2018 (GDPR). Når du registrerer dig, giver du VI tilladelse til at bruge din virksomheds og personoplysninger iht. gældende krav.
I øvrigt henvises til https://vi.dk/da/persondatapolitik/


Godkend varen
Som køber har du undersøgelsespligt af den vare du har købt på VIAuktion. Alle objekter sælges som de er. Som køber skal du undersøge varen ved afhentning eller ved en eventuel besigtigelse. Eventuelle fejl som budgiver ikke opdager ved besigtigelse eller afhentning, er sælger IKKE ansvarlig for. I de tilfælde hvor du anvender en fragtmand eller andet til at hente din vare, anses varen som godkendt af dig, i det øjeblik varen forlader sælgers plads. For alle auktioner gælder at objekterne sælges "som de er", dvs. som de befinder sig på auktionen. Endvidere kan VI ikke holdes ansvarlig for omkostninger som opstår ved købers eventuelle manglende godkendelse af varen


Reklamation
Såfremt sælger, uanset årsag, ikke er i stand til at levere varen, fraskriver køber sig retten til at foretage dækningskøb. Køber har alene krav på tilbagebetaling af det fulde auktionsbud. Evt. ophævelse af handlen eller prisafslag er direkte mellem sælger og køber og er således VIAuktion uvedkommende.
VI kan ikke gøres ansvarlige overfor køber eller overfor nogen tredje part for tab af data, profit, indtægter, udbytte eller omsætning, uafhængig af hvordan skaden eller tabet er opstået.
Såfremt køber og sælger opnår enighed om at annullere en handel på en allerede afhentet vare, påhviler transportomkostninger vedr. tilbagelevering køber.


Minimum pris
Objekter som sælges på VIAuktion har en minimum pris. Det er sælger som har bestemt minimum prisen og det er den laveste pris, som sælger er villig til at sælge for.


Garanti
Der gives INGEN garanti og/eller fortrydelsesret på de købte produkter.


Ophør af kundeforhold
VI forbeholder sig retten til at deaktivere en køberkonto uden videre begrundelse.
VI skal sikre, alle auktioner afvikles moralsk korrekt og at man som byder er sikker på at øvrige afgivne bud er reelle. Vi kan derfor ikke fortsætte kundeforholdet hvis der opstår et mønster som indikerer at afgivne bud ikke er reelle.Skrivefejl, trykfejl, systemfejl
VI tager forbehold for tekniske fejl, trykfejl og skrivefejl på platformen.


Lovvalg og værneting
Enhver tvist eller ethvert krav, som måtte opstå i forbindelse med disse købsvilkår, herunder tvister vedrørende vilkårenes eksistens, misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, kan af hver part indbringes for de almindelige danske domstole under anvendelse af dansk ret, med undtagelse af danske retsregler, som henviser til andre regler end dansk ret.
Værneting skal være Retten i Horsens medmindre ufravigelig dansk ret fastlægger andet.